Chocolatier M

Privacy beleid

HomePrivacy beleid

Privacy beleid

Cookie- & Privacybeleid

Chocolatier M bv neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen.

Chocolatier M bv behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 2.

1. Verzamelde informatie en gebruik.

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Chocolatier M, besloten vennootschap, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, met maatschappelijke zetel te Sylvain Dupuisstraat 38 en ondernemingsnummer BE 0822060647 . Chocolatier M bv gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden.

Onder "Persoonlijke informatie" wordt verstaan: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bank- of kredietkaartnummer, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer U infovelden invult, wanneer U deelneemt aan een wedstrijd of wanneer U een online bestelling plaatst, in correspondentie en telefonisch. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk). Chocolatier M verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina's worden bezocht op de site ("tracking") om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Onze onderneming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Onze onderneming verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

2. Corrigeren of verwijderen van informatie

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar info@chocolatier-m.be Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan U via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

3. Beveiliging van persoonlijke informatie

Chocolatier M stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via een goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie wordt overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer) bescherming.

4. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van "cookies". Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op Uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken. Voor meer informatie met betrekking tot "cookies" kunnen we u doorverwijzen naar :www.allaboutcookies.org. Wordt U doorgestuurd naar ons via een partner (affiliate), dan plaatsen wij een cookie teneinde een nauwkeurige tracking toe te laten. Onze Site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen.

Bijkomend zullen wij het IP adres van uw Internet Provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina's op de Site.

5. Kinderen

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de Site onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.

Chocolatier M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

6. Links

Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites. Zodra u evenwel de Site verlaat is de Privacy Policy van Chocolatier M niet meer van toepassing. Chocolatier M is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

7. Privacy Policy aanvaarden

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Chocolatier M wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

Vragen:

Voor vragen kan U steeds terecht bij Chocolatier M op volgend e-mail adres info@chocolatier-m.be